Lempeng Ngaran Pribadi / Kalung Ngaran

 

Intan Shehe Kalung

Anna Kalung 

Kalung Tanpa wates